Här anmäler du dig till våra körer! Terminerna består av ca 12-13 övningstillfällen samt en avslutande konsert. Terminsavgiften är för närvarande 1000 kr för vuxenkören och 600 kr för tonårskören, samt en administrationskostnad på 25 kr.